Pozwól sobie zatęsknić

Niesamowita jest gama emocji jaką możemy odczuwać. To szeroki wachlarz możliwości, bardzo szeroki. I tak sobie myślę, że często popełniamy błąd przypisując emocje kategorycznie do jednej z grup: pozytywnych lub negatywnych. Tymczasem wszystkie one są nam cenne i potrzebne. Ostatnie dni dały mi możliwość doświadczania tęsknoty. Nie w jakimś mocnym …